Boomverzorger Jan - Snoeien, Vellen, Planten

SNOEIEN

Snoeien is een specialiteit op zich.  Op het juiste moment in het jaar uitvoeren; begeleidingssnoei bij jonge bomen; opbrengstsnoei bij fruitbomen, knotten, de kroon lichter maken, ... meteen ook dood hout verwijderen indien het nodig is. 


Heeft u discussies met uw buur over bijvoorbeeld overlast - dan help ik zoeken naar een gepaste oplossing, maar tracht hierbij wel de boom te "verdedigen".

Voorbeeld


Deze boom heeft een plakoksel met enig risico op uitscheuren.  De linker helft begon zelfs stilaan de top wat te overheersen.  Hier werd op de gepaste locaties ingegrepen, en ook werd er gewicht weggenomen van het linker deel zonder al te veel impact te hebben op de totale bladmassa.


Alzo blijft de groei van het linker deel onder controle en is het nog niet nodig om bvb een kroonverankering te doen.


Bij een goede snoei voor de boom valt het niet echt op dat er ingegrepen geweest is.   

Tegenvoorbeeld


Deze boom is zogenaamd gekandelaberd.  Dit is iets wat wij normaal gezien (behoudens enkele specifieke gevallen) NIET uitvoeren.


Deze vorm van snoeien is op lange termijn slecht voor de gezondheid van uw boom. 


Daarenboven maakt u hierdoor het onderhoud van uw boom duurder, want de aanhechting van nieuwe takken is niet sterk, en de operatie zal daardoor elke x jaar opnieuw moeten gebeuren.


Deze aanpak doen we dus liever niet.